NASPÄŤ NA ÚVODNÚ STRÁNKU    
[o] | Menu | Dušan Stankovský | Andrea Stankovská | Róbert Stankovský | Duo

KLIK !


Výchovné koncerty
pre deti a mládež

Hudba sú ako farebné korálky roztrúsené na tmavomodrom zamate, kde sa sami ponúkajú, aby sa človek s nimi zahral a vytvoril z nich hudobnú fantáziu. Stačí sa započúvať do spevu vtákov, či žblnkotu potôčika a hudba je na svete! Rozmanitosť a krásu hudby vie rozpoznať každý z nás, len treba zastaviť ten večný boj s časom a počúvať.
           Ešte sa nenarodil človek bez nadania. Podstatnejšie však je, dokázať ho v sebe včas odhaliť. Nadaní ľudia sú milovaní okolím o niečo viac a originálom odlišujúcim sa od zvyšnej populácie. Aj práve tento moment dokáže každý národ odlíšiť od ostatných v dnešnom neustále sa globalizujúcom sa svete.
           Vo svete športu neexistuje jediný príklad zápisu svetového rekordu bez poctivého tréningu. Medzi nadaním, talentom a genialitou existuje nekompromisne hrubý lad. Dokáže ho roztopiť len tréning začínajúci už od detského veku. Kto sa nechce stať najlepším? Výchovné koncerty chcú ukázať deťom a mládeži cestu do magického sveta umenia hudby. Dokonale dramaturgickým seriálom predstavení previesť ich rozprávkou, kde sa používa jazyk tónov a súzvukov. Na chvíľu navštíviť virtuálny svet muziky, kde výhradne hudobné nástroje a spev vyjadrujú pocity, nazývajúce sa umenie.
           Aby poslucháči pochopili ako sa hudobné umenie tvorí, privítame na pódiu koncertov umelcov, ktorí zahrajú a teoreticky priblížia publiku to, čo práve odznie. Na koncertoch sa budú striedať všetky svetové hudobné žánre a štýly, v rozmanitom zložení účinkujúcich. Privítame mladých umelcov, ktorí sa hudbe venujú zo zábavy, umelcov študujúcich i profesionálnych. Zaznejú skladby, ktoré boli komponované nielen jedným autorom, ale jedinečným umom skladateľa a interpreta vo formách rôznych hudobných úprav.
           Dokážeme, že aj slovenská hudobná tvorba ma uznanie u nás a v zahraničí. Preto je dôležité, aby mládež poznala domácu tvorbu a históriu umenia. Vejár slovenskej kultúry je široko spektrálny. Od kolísky ľudovej tvorby cez symfonické skladby, či operné diela. Spolu s jestvujúcou populárnou, jazzovou hudbou, alebo operetou je hudobná scéna dobrou inšpiráciou a základom pre hľadanie ďalších nových talentov. A každý národ potrebuje osobnosti s talentom.
           Učebnice hudobnej výchovy základných škôl sú výstižne teoreticky spracované, kde žiaci majú možnosť získať základné vedomosti o hudbe a umení. Obsahom výchovných koncertov organizovaných Občianskym združením Pianist.SK, budú praktické ukážky s následným teoretickým vysvetlením prezentovanej témy, ktorej pilierom sú osnovy učebnice Hudobnej náuky ZŠ.
           Prioritným cieľom je dopriať poslucháčom nájdenie si svojho vlastného hudobného a umeleckého JA, naučiť umeniu rozumieť mu, počúvať ho a mať ho jednoducho rád. A ešte niečo! Dokázať rozpoznať hranicu medzi umením a gýčom !Kontakty


DUO ANDREA STANKOVSKÁ-HALLON 
& DUŠAN STANKOVSKÝ
Foto: Ľubomíra Petrová
     Andrea Stankovská
     & Dušan Stankovský

      Mobil:  ++421 905 580 984
      Mobil:  ++421 908 772 658
      E-mail:  andrea@stankovsky.sk
      Bratislava, Slovenská republika
FAVORITES
   
[o] | Dušan Stankovský | Andrea Stankovská | Róbert Stankovský | Duo  

NAHOR