NASPÄŤ NA ÚVODNÚ STRÁNKU DUŠAN    
[o] | Menu | Dušan Stankovský | Andrea Stankovská | Róbert Stankovský | Duo
KLIK !


Dušan Stankovský

Mgr. art. Dušan Stankovský, popredný klavirista, korepetítor, pedagóg, hudobný upravovateľ.
           Po ukončení štúdia na VŠMU v Bratislave v roku 1962 vyučoval na Konzervatóriu v Žiline, neskôr na Pedagogickej fakulte UK v Trnave.
           V rokoch 1982 až 1983 vyučoval a viedol koncertné korepetície na Music and Balletschool v Bagdade (Irak).
           Od roku 1984 bol pedagógom a korepetítorom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
           V roku 1993 pôsobil ako operný korepetítor v Izmire (Turecko).
           Okrem pedagogickej práce sa venoval koncertnej činnosti. Koncertoval v mnohých európskych krajinách a v USA.
           V súčasnosti je naďalej pozývaný na mnohé významné medzinárodné súťaže, hudobné kurzy a pre svoju najvyššiu profesionalitu je vyhľadávaným partnerom na koncertných pódiách doma a v zahraničí.
           Rovnako ako v klasickom umení je popredným umelcom, tak aj v oblasti všetkých ostatných hudobných žánrov je výborný klavirista tzv. salónneho typu.
           Okrem koncertnej činnosti venuje sa stále pedagogickej praxe. Vyučuje súkromne klavír a poskytuje klavírne korepetície, ktoré umožnia pripraviť umelcov na hudobné konkurzy, súťaže, koncerty a podobne.
           Svoj hudobný program pri spoločenských akciách, môže interpretovať na prenosnom elektr. klavíri, syntetizátore, keď sa v miestnosti nenachádza klavír.
           Navyše spolupracuje so svojou dcérou Andreou Stankovskou - Hallon, klaviristkou a flautistkou, s ktorou tvoria neopakovateľné flautové duo.

Významnejšie koncerty:

 • Prehliadky slovenského koncertného umenia.
 • Koncertné turné so sólistom Opery SND Fr. Zvaríkom vo Švajčiarsku r. 1990.
 • Koncertné turné po Slovensku s černošskou speváčkou Vivian Martin (USA).
 • Koncert so sopranistkou Dominique Blier (Canada) v Pálfyho paláci 5. novembra 1996.
 • Koncertné turné s Violin orchestra Bratislava v USA.
 • Koncertné turné so Symfonickým orchestrom J. Straussa v Španielsku r. 2000. Dirigent Róbert Stankovský, sólisti O. Beračinská - soprán, O. Klein - tenor.
 • Koncert "Ľúbostné rozhovory" so speváckym duom: France Duval - soprán a Bruno Laplante - baryton (Canada) v Hudobnej sieni Bratislavského hradu 24. marca 2000.
 • Koncert v Koncertnej sieni Kúpeľnej dvorany v Trenčianskych Tepliciach 9. marca 1998. Sólisti Alina Mnuškina-Gurina (mezzosoprán) z Ruska a G. Beláček (basbaryton).
 • Otvorenie V. ročníka Dní slovenskej kultúry v Moravskej Třebovej 29. mája 2000. Sólisti M. Babjak - baryton a R. Šašina - kontrabas.
 • Letný festival v Bekescsabe (Maďarsko) r. 2000. Sólisti E. Horná - soprán a P. Šubert - baryton.
 • Koncerty v Dome slovenskej kultúry v Prahe.
 • Trnavská hudobná jar 2001 "Večer operných a operetných melódií". Sólisti: Masami Sato (Japonsko), Özay Gűnay (Turecko), Heinz Rank (Rakúsko).
 • Koncert v Galérii MIRO v kostole sv. Rocha v Prahe 29. januára 2003. Sólisti: Prof. Eva Blahová a M. Vojtko.
 • Koncerty v kúpeľných a liečebných strediskách - Piešťany, Trenčianske Teplice, Sliač, Korytnica, Lúčky, Bardejov, Vysoké Tatry a iné.
 • Výchovné koncerty pre školskú mládež.
 • Príležitostné aktivity:

 • Hudba na počúvanie a vytváranie príjemného prostredia na rôznych spoločenských podujatiach - recepcie, oslavy, jubileá a pod.
 • Medzinárodné spevácke kurzy:

 • Piešťany - klavírne korepetície v triedach Obrazcovovej, M. Hajossyovej, E. Blahovej, P. Mikuláša, M. Beňačkovej.
 • Baden bei Wien, Internationale Sommerakademie Prag - Wien - Budapest. Klavírne korepetície v triede Prof. E. Blahovej.
 • Jaromeřice n. R., Majstrovské spevácke kurzy v rámci Medzinárodného hudobného festivalu P. Dvorského. Klavírne korepetície v triede Prof. E. Blahovej.
 • Medzinárodné spevácke súťaže:

 • Medzinárodná spevácka súťaž A. Dvořáka v Karlových Varoch
 • Medzinárodná spevácka súťaž W. A. Mozarta v Prahe
 • Medzinárodná spevácka súťaž v Barcelone
 • Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidera-Trnavského v Trnave
 • Medzinárodná spevácka súťaž Fr. Lehára v Komárne
 • Hudobná spolupráca a klavírne improvizácie v literárno-hudobných programoch:

 • Slovenský Prometeus (Básne P. O. Hviezdoslava, účinkovali V. Záborský, D. Laščiaková)
 • Od Tatier k Dunaju (J. Valentík, D. Laščiaková)
 • Slzy a úsmevy - život a tvorba M. Schneidera-Trnavského (E. Blahová, J. Ožvát, M. Došeková)
 • Kryštálová ruža - Poděbrady
 • Život a dielo J. A. Komenského (H. Michalíková)
 • A. S. Puškin a ruská romanca (E. Blahová, J. Ožvát, M. Došeková)
 • Osudy v tónoch zakliate - život a dielo F. Chopina (Vl. Rusko starší)
 • Poetický večer s J. Pántikom
 • Zo života a diela bratov Čapkovcov (J. Rozsíval, V. Obšil)
 • Hudobná produkcia v divadelnej hre Kontrabas. Predvedenie v Bratislave, Viedni a Paríži.
 • Mimokoncertná aktivita:

 • Nahrávka a aranžovanie vianočných piesní na audiokazety a CD-nosiče s D. Laščiakovou a H. Hulejovou.
 • Nahrávka muzikálových a filmových melódií s Violin orchestrom Bratislava.
 • Skriptá pre poslucháčov Pedagogickej fakulty, odbor hudobná výchova:
  • Metodický výber učiva pre štúdium klavírnej hry na Pedagogických fakultách. Vydala Pedagogická fakulta UK v Trnave r. 1975.
  • Klavírne úpravy a sprievody k piesňam pre 3. - 9. ročník ZDŠ. Vydala PdF-UK v Trnave r. 1977.
  • Ľudové piesne v klavírnej úprave pre ZDŠ. Vydalo SPN r. 1976.
  • Aranžmá operetných melódií pre inštrumentálne ansambly.


 • REPERTOÁR

  Rozsiahly repertoár je veľmi pestrý, obsahuje skladby klasické, originálne i interpretácie, sólové skladby populárne, známe operné árie a piesne z operiet či muzikálov, evergreeny i skladby populárno-tanečné.
  Audioukážky

  Andrew Lloyd Webber:
       MEMORY / Musical "Cats"
  3,428 MB
  (3,39 min)

  Emmerich Kálmán:
       POĎ, KRÁSNY VARAŽDÍN / Opereta "MARIETA"
  1,054 MB
  (1,07 min)

  Robert Stolz:
       VALČÍK / Opereta "Dve srdcia v 3/4 takte"
  2,138 MB
  (2,16 min)

  Fryderyk Frantiszek Chopin:
       VALČÍK cis
  3,194 MB
  (3,24 min)

  Camille Saint-Saëns:
       LABUĎ
  2,414 MB
  (2,34 min)

  Johannes Brahms:
       USPÁVANKA
  0,793 MB
  (0,50 min)

  Fotogaléria  DUŠAN STANKOVSKÝ
Foto: Ľubomíra Petrová
  DUŠAN STANKOVSKÝ
Foto: Ľubomíra Petrová


  DUŠAN STANKOVSKÝ
Foto: Rodinný archív
  DUŠAN STANKOVSKÝ
Foto: Rodinný archív


  DUŠAN STANKOVSKÝ
Foto: Rodinný archív
  DUŠAN STANKOVSKÝ
Foto: Rodinný archív
  Kontakty


  DUŠAN STANKOVSKÝ
Foto: Ľubomíra Petrová

       Dušan Stankovský

        Mobil:  ++421 908 772 658
        E-mail:  dusan@stankovsky.sk
        Bratislava, Slovenská republika
  FAVORITES
     
  [o] | Dušan Stankovský | Andrea Stankovská | Róbert Stankovský | Duo  

  NAHOR